Našli ste rádiosondu?

Ak ste našli rádiosondu dajte nám vedieť.

  • Typ sondy:
  • HW číslo sondy:
  • Krátky popis stavu nájdenej sondy: balón, padák, poškodenie sondy.
  • Lokalita alebo GPS súradnice nájdenia:
  • Ak máte k dispozícii fotodokumentáciu zašlite nám ju na email: info@radiosonda.sk

Ak chcete nájdenú rádiosondu bezpečne zneškodniť alebo je štítok nečitateľný postupujte podľa nižšie uvedených návodov. Jednotlivé návody sú rozdelené podľa typu rádiosond.

Vaisala RS41 – odľahčená verzia sondy

Vaisala RS41 – plastový obal

Vaisala RS92