Rádiosonda RS92-K, KL

Jedná sa o tretiu generáciu rádiosond podobne ako digitálne rádiosondy RS92-SGP. KL a K je však ich analógová verzia a namerané hodnoty sa prenášajú zakódované do skupiny opakujúcich sa tónov.

Na obrázku vľavo RS92-KL a úplne vpravo RS92-K.

 

 

RS92-KL

Pre určenie polohy sa využíva LORAN-C a vysielanie je zabezpečené na frekvencii 400MHz WFM moduláciou. Tento typ rádiosond sa v minulosti využíval často a mal majoritné zastúpenie v okolitých štátoch. Ešte aj dnes je možné občas počuť letiacu KL sondu ale jedná sa skorej o výnimku. Nakoľko sa pre výpočet rýchlosti vetra využívala sieť pozemných vysielač LORAN nebola na rádiosonde inštalovaná GPS anténa ako poznáme z digitálnych variant RS92-SGP.

LORAN-C vysiela na pomerne nízkych frekvenciách (100kHz) a to vyžaduje pomerne veľkú prijímaciu anténu na rádiosonde. Táto anténa je súčasťou závesného lanka rádiosondy. Sonda je napájaná z horčíkovej batérie a iné verzie batérií nám nie sú známe. Nakoľko systém LORAN-C je náročné v domácich podmienkach spracovať nebolo možné za letu určiť presne polohu sondy a jej hľadanie bolo hlavne o šťastí a sledovaní smeru prichádzajúceho signálu. https://www.radiosonda.sk/?page_id=277 https://www.radiosonda.sk/?page_id=277 https://www.radiosonda.sk/?page_id=277 https://www.radiosonda.sk/?page_id=277Veľa krát sa stane že batéria sa po dopade poškodí a sonda prestane vysielať. Nájdenie takejto sondy bez možnosti zamerania signálu zväčša končí neúspechom.

Základné parametre:

  • Frekvenčný rozsah: 400-406MHz
  • Výkon vysielača: 200mW
  • Modulácia: WFM
  • Spotreba: 110mA pri 19V
  • Snímače: teplota, tlak, vlhkosť
  • Polohovanie: LORAN C
  • Rozmer: v90mm (190mm vrátane senzorov), š70mm, h75mm
  • Váha: 220g aj s batériou
  • Batéria: vodou aktivovaná batéria

Výdrž: min 2h15min (bežne viac ako 4hod)

Tieto sondy sú známe svojou frekvenčnou nestabilitou a je úplne bežné že počas vybíjania batérie sa frekvencia sondy zmení aj o 500kHz. Rádiosonda je štandardne dodávaná na nastavenú frekvenciu 403,000MHz ale obsluha si môže frekvenciu zmeniť pred vypustením.

 

RS92-K

Jedná sa o zjednodušenú verziu KL sondy kde nie je osadený prijímač LORAN-C. Táto sonda meria iba základné údaje (teplota, tlak, vlhkosť) a jediné možné určenie polohy je v spolupráci s radarovým sledovaním. V takom prípade sa meracia zostava doplnila o kútový odrážač pomocou ktorého bolo možné nepretržité sledovanie pozemným radarom.