Rádiosondy


Rádiosondy používané v SR a ČR.

   U nás sa v súčasnosti používajú prevažne analógové rádiosondy od spoločnosti VAISALA RS90KL. Merajú tie isté vlastnosti ako digitálne ale na ich lokalizáciu a následné určenie rýchlosti a smeru vetra sa používa systém pozemných staníc LORAN C v pásme 100kHz. Tento systém sa hojne využíval v minulosti pri námornej a leteckej navigácii. Dnes ho však moderné GPS prekonalo a prevádzka systému LORAN C je na ústupe čo nasvedčuje aj nedávne zrušenie vysielača (viz video).  video1video2video3 
Viac o systéme LORAN C sa môžete dozvedieť na stránka amerického navigačného centra  NAVCEN

   Občas sa však aj na našom území používajú digitálne rádiosondy typu RS92SGP ktoré už vysielajú GPS signál vo formáte RAW. Tieto sondy sú už bežne používané napríklad v Rakúsku, Nemecku, alebo Chorvátsku. Dodatočné programové dekódovanie GPS signálu dokáže s pomernou presnosťou určiť aktuálnu polohu sondy ako aj jej výšku, smer a rýchlosť. Na presný výpočet polohy potrebujeme orbitálne dráhy satelitov ale to si popíšeme až neskôr.