Rádiosonda RS-80

Séria rádiosond RS80 je označovaná ako prvá generácia rádiosond. Na trh bola uvedená v roku 1983 ako nástupca po RS11 ktorá sa v rôznych modifikáciách používala už od roku 1931. Za 17 rokov používania rádiosond RS80 vzniklo veľké množstvo jej verzií a modifikácií a jednoduchý prehľad je uvedený v tabuľke v závere.  Zaujímavá informácia je že všetky RS80 sú vlastne analógové rádiosondy a všetky namerané údaje sa posielajú zakódované do po sebe sa opakujúcom slede rôznych tónov. Dekódovanie nameraných hodnôt mohla vykonať iba stanica ktorá danú sondu vypustila nakoľko namerané dáta bolo potrebné kalibrovať pomocou hodnôt ktoré sa dodávajú so sondou na diernej páske. Ak niekto nemá k dispozícii tieto kalibračné hodnoty vidí iba údaje ktoré nemajú žiadnu výpovednú hodnotu.

Momentálne sa tento typ rádiosond už nikde v okolí nepoužíva ale stále je možnosť náhodne nájsť staršiu sondu vypustenú zo staníc Prostejov (CZ) alebo Záhorie (SK) kde sa ešte v priebehu roku 2013 používala.  Momentálne sa už takáto sonda zakúpiť nedá a je plne nahradená modernejším typom rádiosond.

U hľadačov rádiosond bola táto rádiosonda pomerne obľúbená. Niesla označenie TetraPack pre jeho pomerne veľký rozmer a tvar pripomínajúci balenie mlieka. Používaná verzia RS80-67 neobsahovala GPS a vysielala v pásme 1680MHz. Jej hľadanie pripomínalo skorej  „hon na líšku“ s rôzne domácky urobenou prijímacou technikou. Teraz už patrí iba do múzea a jej zámerné nájdenie je v súčasnosti nemožné.

 

VAISALA RS80-67

Nakoľko už bolo spomenuté že táto položka patrí skorej do múzea uvediem informácie aspoň o verzii ktorá sa do nedávna používala. Sonda vysiela v pásme 1680MHz s WFM moduláciou. https://www.radiosonda.sk/?page_id=264 https://www.radiosonda.sk/?page_id=264 https://www.radiosonda.sk/?page_id=264 https://www.radiosonda.sk/?page_id=264Výdrž batérie je iba okolo 3 hodín čo výrazne sťažuje hľadanie. Sonde po dopade vydržia batérie maximálne 30minút a prípadné hľadanie musí byť čo najrýchlejšie.

Základné parametre:

 • Frekvenčný rozsah: 1680-1690MHz
 • Výkon vysielača: 330mW
 • Modulácia: WFM F9D
 • Dátový tok: analog 7 – 10kHz
 • Stabilita: +/- 3MHz
 • Snímače: teplota, tlak, vlhkosť
 • Polohovanie: rádioteodolit
 • Rozmer: 55x90x147mm (bez antény)
 • Váha: 220g aj s batériou
 • Pracovný rozsah: +60 až -90C (pracovný rozsah)
 • Výškový dosah: 3hPa

Použiteľnosť: neuvedená

 

Ďalšie typy sond RS80 sú uvedené v tabuľke: 

Typ Frekvencia Modulácia Výkon Polohovanie
RS80-15 403MHz FM F9D 200mW iba PTU
RS80-15G 403MHz FM F9D 200mW GPS
RS80-15L 403MHz FM F9D 200mW Loran C
RS80-15F 403MHz FM F9D 200mW ComVLF
RS80-15GH 403MHz FM F9D 200mW GPS
RS80-18 403MHz FM F9D 250mW iba PTU
RS80-18L 403MHz FM F9D 250mW Loran C
RS80-18F 403MHz FM F9D 250mW ComVLF
RS80-30 403MHz FM F9D 100mW iba PTU
RS80-30G 403MHz FM F9D 100mW GPS
RS80-30GE 403MHz FM F9D 100mW GPS
RS80-57 1680MHz AM A9D 330mW rádioteodolit
RS80-67 1680MHz FM F9D 330mW rádioteodolit