Úvod

Stránka je venovaná teórii, príjmu, dekóvaniu a hľadaniu rádiosond. Hlavnou úlohou je informovať o danej problematike a spojiť ľudí s touto záľubou.

Naše podmienky nie sú tak výhodné ako napríklad v Nemecku alebo Francúzku ale to nás iba viac núti spojiť sa a vymieňať si navzájom informácie. V ČR sú dve funkčné sondážne stanice (Praha a Prostejov) a v SR iba jedna (Gánovce). Niekto má viacej šťastia a občas spadne na našom území aj sonda z okolitých štátov. Viac sa však dočítate v ďalších kapitolách tejto stránky.

História Radiosonda.sk:

Zaujímať o rádiosondy som sa začal niekde na začiatku roku 2011.
5.2.2011 – V tento deň som počúval moju prvú rádiosondu.
12.3.2011 – Prvá ulovená rádiosonda. Jednalo sa skorej o náhodu.
Niekde v tomto období som náhodne pri sonde natrafil na Braňa a po krátkej debate nás zaujala otázka či nás je viac. To viedlo ku spusteniu WEB stránok a následne fóra.
12.5.2011 – Spustená prvá WEB stránka.
26.10.2011 – Spustené fórum. Celkovo do konca roka 15 členov prevažne z okolia.
26.3.2013 – Spustené nové WEB stránky.
18.3.2014 – Počet členov na fóre dosahuje 100.
Aktuálne je na fóre registrovaných viac ako 230 členov.

 

 

Miro