Rádiosonda RS92-AGP, SGP, D

Jedná sa už o tretiu generáciu rádiosond. Uvedená na trh bola firmou Vaisala v roku 2003. Na prvý pohľad sa dajú rozoznať iba viditeľnou GPS anténou na hornej strane tvorenou zo štyroch skrutkovíc (QFHA anténa) pre príjem GPS signálu. Tento typ rádiosond využíva pre preučenie polohy, smeru a rýchlosti práve signál GPS. Ku samotnému spracovaniu GPS signálu dochádza však až v pozemnej prijímacej stanici. Presnosť určenia polohy uvádza výrobca na 10metrov v horizontálnej rovine a 20m vo vertikálnej. Skutočná presnosť je však závislá na kvalite spracovania prijatého GPS signálu v pozemnej stanici a v amatérskych podmienkach sa pohybuje od 20 do 200 metrov. V súčasnosti sa jedná o najpoužívanejšiu rádiosondu v okolí. Vaisala však v roku 2013 prišla na trh s jej novou verziou RS41-SG ktorá úplne je od základu úplne prepracovaná a je zameraná na nižšiu cenu a prevádzkové náklady spojené s jej nižšou hmotnosťou.

Rodina RS92-SGP sond obsahuje niekoľko jej variant. Popíšeme si hlavne najviac používané verzie.  Zásadný rozdiel je hlavne v použitej batérii prípadne doplnení tlačidla zapnutia pre systémy autosonde Vaisala.

Do tejto generácie spadá aj verzia RS92-KL a verzie RS92-D no tie si pre rozsiahlosť informácií variant SGP popíšeme v inej sekcii.

Ako už bolo uvedené vyššie zásadný rozdiel v sondách je hlavne type použitej batérie a dopade na celkovú hmotnosť rádiosondy.

Všeobecné parametre pre sondy SGP:

  • Frekvenčný rozsah: 400-406MHz
  • Výkon vysielača: 60mW
  • Modulácia: FM (peak-to-peak 4,8kHz) GFSK
  • Dátový tok: 2400bit/s
  • Stabilita: 2kHz
  • Snímače: teplota, tlak, vlhkosť
  • Polohovanie: GPS
  • Rozmer: 220x80x75mm
  • Batéria: 9V, (SGPD alkalické články, SGPL lithiové články, SGPW vodou aktivovaná batéria)

 

RS92-SGPW

Typ W používa horčíkovú batériu ktorá sa používala v sondách RS80, RS90 a RS92-KL. Tento typ batérie bol v minulosti rozšírený a pozostáva z horčíkového článku ktorý sa dodáva v suchom zabalenom stave.

Pred použitím je potrebné ho aktivovať ponorením do vody o teplote 15-25°C po dobu 4 minút. Pri kontakte s vodou dochádza ku aktivácii a chemickej reakcii ktorá produkuje elektrický prúd. Sprievodný jav je zápach a teplo. Práve toto vznikajúce teplo zamedzuje tomu aby vo veľkej výške došlo ku zamrznutiu batérie. Chemickou reakciou však dochádza aj ku zväčšovaniu objemu čo v konečnom dôsledku vedie ku mechanickému rozpadnutiu samotného bloku batérie.

  

Špecifické parametre:

Výdrž udávaná výrobcom:          viac ako 135minút
Typ použitej batérie:                    RSB912P
Bežne dosahovaná výdrž:           4-5hodín
Váha celej sondy:                           ???

 

RS92-SGPD

Typ D využíva 6ks AA článkov spojených do batériového bloku. Nejedná sa však o klasické všeobecne známe tužkové batérie z obchodu ale o batérie určené pre priemyselné použitie. O rozdieloch môžeme iba špekulovať no ich výdrž aj pri nízkych teplotách bude určite zaručená. Práve pre použitie takého robustného článku síce sonda nesie so sebou dostatočnú zásobu energie pre meranie no podpisuje sa to na jej váhe. Jedná sa o najťažšiu sondu z tejto série a vo veľa štátoch sa s touto sondou používa aj padák. Ten má za úlohu sondu brzdiť počas dopadu aby sa znížila energia sondy pri dopade.

Špecifické parametre:

Výdrž udávaná výrobcom:          viac ako 135minút
Typ použitej batérie:                   RSB511
Bežne dosahovaná výdrž:           8hodín
Váha celej sondy:                           280gramov

 

RS92-AGP, RS92-BGP, RS92-AM 

Verzia sond RS92-AM, RS92-AGP a RS92-BGP sú kópiou RS92-SGP. Rozdiel je iba v modulácii a dátovom toku. Zatiaľ čo SGP sonda má prenosovú rýchlosť 2400bit/s tak AM/AGP/BGP má 4800bit/s. Niektoré zdroje taktiež uvádzajú aj nižší výkon vysielača AGP/BGP 20mW (40mW pri RS92-AM) proti 60-70mW pri SGP sondách.

RS92-AM využíva lítiové batérie kde sa dosahuje celková hmotnosť sondy iba 160 gramov.

 

RS92-SGPL

Typ L využíva 3ks lítiových článkov spojených do batériového bloku. Snahou je čo najviac redukovať váhu sondy a tak pri používaní odpadá potreby používania padáku. V súčasnosti sa tieto sondy používajú vzácnejšie a momentálne ich používa Praha.

Špecifické parametre:

Výdrž udávaná výrobcom:          viac ako 135minút
Typ použitej batérie:                  RSB611
Bežne dosahovaná výdrž:           7 hodín
Váha celej sondy:                           150gramov

 

 

Obrázok všetkých druhov batérií používaných v SGP rádiosondách pre porovnanie.

 

Rodina SGP rádiosond obsahuje ešte u nás nepoužívané modely SGPA a SGPJ. Prvý je určený pre používanie sond v autosonde systémoch Vaisala a verzia J je určená pre japonský trh.

 

RS92-SGPA

Jedná sa o automatickú stanicu ktorá si sama vypustí balón s celou meracou zostavou v nastavený čas. Batéria je použitá ako v RS92-SGPD a jedná sa o 6ks AA článkov (typové označenie RSB521). Blok batérie je však doplnený o tlačidlo s kontrolkou ktorá umožňuje uviesť rádiosondu do prevádzky zatlačením tlačidla čo využíva práve systém autosonde.

 

RS92-SGPJ

Rádiosonda určená pre japonský trh. Typ použitého článku je RSB521. Jedná sa o ten istý typ ako pri verzii SGPA. Účel použitia ako aj iné technické zaujímavosti sú pre nás zatiaľ utajené.

 

RS92-D

Špecifickou skupinou sú digitálne sondy RS92-D ktoré spájajú niektoré vlastnosti iných rádiosond. Napríklad neobsahujú žiaden pozičný systém zistenia polohy ako RS92-K a merajú iba základné hodnoty ako tlak, teplotu a vlhkosť. Prenos informácií je digitálny ako u RS92-SGP no v pásme 1680MHz. Výkon vysielača je 200mW. Rádiosonda sa dodáva v dvoch verziách prevedenia batérií. RS92-DD s alkalickou batériou ako u RS92-SGPD a vo verzii RS92-DL s lítiovou batériou ako u RS92-SGPL. Tomu zodpovedá aj výsledná hmotnosť ktorá u DD verzie dosahuje 290gramov a u DL iba 150 gramov.

Pre určenie smeru a rýchlosti vetra sa musí sonda sledovať rádioteodolitom. Na základe zmeraných dát sa v pozemnej stanici vyráta rýchlosť a smer vetra. Táto sonda je náhradou za predchádzajúci typ RS80-67 ktorá sa prakticky už vôbec nepoužíva.