Radiosonda.sk

Všetko o meteorádiosondách

Radiosonda.sk
Poprad – Gánovce (11952) 

wmoom01

Slovenský hydrometeorologický ústav
Aerologické a radiačné centrum
WEB: http:// www.shmu.sk/

GPS: 49.03, 20.32
Výška nad morom: 706mnm

Sondy: RS92KL, RS92SGP
Merania: 00,12

Základné merania: denne o 00,12
Meranie ozónu: nie
Meranie rádioaktivity: nie

22 -->