Zíslanie HW kódu – SGP

V prípade ak je štítok poškodený alebo na rádiosonde sa nenachádza vôbec je možné zistiť jej sériové číslo rozobratím sondy.

 

Z rádiosondy odlepíme lepiacu pásku prípadne iné informačné štítky.

rozober0

 

Uvoľníme držiaky meracieho pásika. Držiaky od seba odtiahneme tak aby sa pásik uvoľnil.

rozober1

 

Otvoríme oba kryty konektorov na spodnej strane sondy a ťahom otvárame kryt. Ten je na hornej časti prilepený a je potrebné použiť trochu väčšiu silu. Môžeme si pomôcť aj skrutkovačom ale vo väčšine prípadoch sa kryt odlepí bez poškodenia.

rozober2

 

Skontrolujeme či nejaké časti lepidla nie sú na meracom pásiku alebo vývode GPS antény. Tento lep odstránime.

rozober3

 

Ťahom za GPS anténu vyklopíme dosku plošného spoja smerom von. Po odklopení je možné plošný spoj vytiahnuť.

rozober4

 

Sériové číslo sa nachádza na nálepke meracej dosky. Na základe tohto čísla dokážeme rádiosondu identifikovať.

rozober5