Úvod

Stránka je venovaná teórii, príjmu, dekóvaniu a hľadaniu rádiosond v OM a OK. Hlavnou úlohou je informovať o danej problematike a spojiť ľudí s touto záľubou. Na stránke sa stále pracuje a dúfam že po jej dokončení bude prínosom kvalitných informácií. Dúfam že ak sa niekto pozrie na túto stránku nechá tu po sebe odkaz alebo sa skontaktuje so mnou cez kontakty. Momentálne sa snažím zhromaždiť kontakty od rádioamatérov čo sa venujú rádiosondám z každého hľadiska.

Naše podmienky nie sú tak výhodné ako napríklad v Nemecku alebo Francúzku ale to nás iba viac núti spojiť sa a vymieňať si navzájom informácie. V ČR sú dve funkčné sondážne stanice (Praha a Prostejov) a v SR iba jedna (Gánovce). Niekto má viacej šťastia a občas spadne na našom území aj sonda z okolitých štátov. Viac sa však dočítate v ďalších kapitolách tejto stránky.

73 Alf Senica (Miro)
 
sonda140311c