Odlov sondy z Prahy.

Súčasné silné západné prúdenie nám občas dofúkne aj nejakú tú kuriozitu. Konkrétne sa jednalo o rádiosondu z Prahy presnejšie odľahčenú verziu RS92-SGPL ktorú som vo svojej zbierke ešte nemal. Po dlhej dobe taktiež bola príležitosť ísť si na sondu počkať a počúvať ju ešte počas letu z kopca. Pôvodné predpokladané miesto dopadu bolo niekde za obcou Sobotište a tak sa aj miesto vyčkávania volilo podľa toho.

IMG_20150110_135905

Pohľad z miesta počúvania na hrad Branč.

IMG_20150110_135656

Čakáme na dopad sondy. SondeCar v pohotovosti.

IMG_20150110_135734

Dekódovanie telemetrie zo sondy.

 

 

 

 

 

Už keď bola radiosonda si na pol cesty bolo jasné že letí asi o 10 kilometrov južnejšie čo malo za následok aj zmenu miesta dopadu. Nakoniec dopadla do lesa pri obci Šajdíkove Humence.

MAPA_001

Zobrazenie celej hráhy letu.

Po príchode na miesto a zaparkovaní asi 1km od miesta dopadu nás napadlo oživiť tradíciu z dávnych čias a dohľadať sondu iba na základe zameriavania smeru signálu. Nahliadnutie do máp a GPS polohy zostalo iba ako posledná možnosť.

MAPA_002

Zobrazenie oblasti dopadu. Na mape je zobrazená dráha letu ako aj posledná známa poloha. Zelenou farbou trasa hľadania sondy a jej skutočné miesto nálezu. Sonda od poslednej polohy preletela cca 100 metrov.

Nakoniec sa sondu podarilo nájsť len na základe zameriavania signálu aj keď nás sonda trochu zavádzala. www.euroasie.info V mokrom lese bolo veľa odrazov a pri prelete cez korunu stromu sa ohla anténa a na lanku rotovala čo značne sťažovalo zameranie smeru. No to bola len ďalšia výzva zdokonaliť si svoje zručnosti zamerania a dohľadania v teréne.

IMG_20150110_151623

Sonda vysela zo stronu vo výške cca 2,5 metra.

IMG_20150110_151720

Sonda je uviazaná na 20m dlhom lanku.

IMG_20150110_151705

Nález je potrebné riadne zdokumentovať.

IMG_20150110_151657

Z prasknutého balóu zostalo pomerne veľa.

 

 

 

 

 

 

 

Záver celej akcie bol úspešný a čas od času si treba oprášiť, možno už pre veľa sonderov“ zabudnuté postupy pri hľadaní rádiosond.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nájdené rádiosondy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.